2017. gada 4. jūlijs: Patriotiski Bībeles citāti, panti un fragmenti, lai svinētu 4. jūliju

PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty ImagesCeturtā jūlija uguņošana ir redzama virs ASV Kapitolija un Nacionālā pieminekļa Vašingtonā 2013. gada 4. jūlijā.

Priecīgu 4. jūliju! Šodien mēs svinam Neatkarības deklarācijas 241. gadadienu. Lai gan deklarācija tika izdota vairāk nekā gadu pēc revolucionārā kara sākuma, 1776. gada dokuments tiek uzskatīts par oficiālu skaidrojumu tam, kāpēc Kongress balsoja par neatkarības pasludināšanu no Lielbritānijas.Deklarācija faktiski tika pieņemta 2. jūlijā bez pretēju balsu nodošanas, taču oficiāli tā tika apstiprināta tikai 4. jūlijā. Tāpēc mēs 4. jūlijā atzīmējam Neatkarības dienu.mans 600 lb life james k atjauninājums

Neatkarības deklarācija sākotnēji tika izdota dažādās formās, tostarp vismaz 200 no tā sauktajām Dunlap platplatēm, kas nosauktas pēc Filadelfijas printera Džona Dunlapa. Saskaņā ar Neatkarības deklarācijas mūsdienu plašajiem izdevumiem , Dunlap plašās puses tika izplatītas trīspadsmit štatos un vēlāk tās izdeva savus eksemplārus jaunajiem Amerikas pilsoņiem.

Ko raksti saka par patriotismu Neatkarības dienā? Izlasiet šos iedvesmojošos un patriotiskos Bībeles citātus par brīvību, lai uzzinātu:
1. Dzīvojiet kā brīvi cilvēki, neizmantojot savu brīvību kā aizsegu ļaunumam, bet dzīvojot kā Dieva kalpi. - Pētera 2:16


2. Viņā [Kristū] un ticībā Viņam mēs varam tuvoties Dievam ar brīvību un pārliecību. - Efeziešiem 3:12


3. Jo jūs esat aicināti dzīvot brīvībā, mani brāļi un māsas. Bet neizmanto savu brīvību, lai apmierinātu savu grēcīgo dabu. Tā vietā izmantojiet savu brīvību, lai mīlestībā kalpotu viens otram. Jo visu likumu var apkopot šajā vienā pavēlē: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” -Galatiešiem 5: 13-14dona Šērlija un Tonija lūpa

4. Tieši brīvības dēļ Kristus mūs ir atbrīvojis. Tad palieciet stingri un neļaujiet sevi atkal apgrūtināt verdzības jūgam. - Galatiešiem 5: 1


5. Tagad Kungs ir Gars, un kur ir Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. - 2. Korintiešiem 3:17


6. Tāpēc dariet jums zināmu, brāļi, ka caur šo cilvēku jums tiek pasludināta grēku piedošana, un ikviens, kas tic, ir atbrīvots no visa, no kā jūs nevarējāt tikt atbrīvots ar Mozus likumu. -Apustuļu darbi 13: 38-39

hr>

7. Jēzus atbildēja: “Es jums saku patiesību, ikviens, kas grēko, ir grēka vergs. Vergs nav pastāvīgs ģimenes loceklis, bet dēls uz visiem laikiem ir ģimenes daļa. Tātad, ja Dēls jūs atbrīvo, jūs esat patiesi brīvi. ' -Jāņa 8: 34-36


8. Jēzus sacīja cilvēkiem, kas viņam ticēja: “Jūs patiesi esat mani mācekļi, ja paliekat uzticīgi manām mācībām. Un jūs uzzināsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. ” -Jāņa 8: 31-32


9. Visaugstā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs ir svaidījis mani, lai nestu labās ziņas nabagiem. Viņš ir sūtījis mani, lai mierinātu salauztās sirdis un paziņotu, ka gūstekņi tiks atbrīvoti un ieslodzītie tiks atbrīvoti. - Jesaja 61: 1

34 cilvēki guļamistabas mīkla

10. Nerauj no manas mutes patiesības vārdu, jo es ceru uz taviem likumiem. Es vienmēr paklausīšu tavam likumam mūžīgi mūžos. Es staigāšu brīvībā, jo esmu meklējis jūsu priekšrakstus. Es runāšu par jūsu likumiem ķēniņu priekšā un nekaunos, jo es priecājos par jūsu pavēlēm, jo ​​es viņus mīlu. -Psalms 119: 43-47Interesanti Raksti